ஆகஸ்ட் 2019 புத்தகங்கள் வெளியீட்டு விழா – வீடியோ பதிவு


மங்காவிளை ராஜேந்திரனின் சிறப்புரை – ஆகஸ்ட் 2019

சாகித்திய விருதாளர் பொன்னீலன் உரை – ஆகஸ்ட் 2019